ه‍.ش. ۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

چگونه جهانی‌ را میخواهیم


جهانی‌ را میخواهیم که هیچ چیز و هیچ کس در آن مقدس نباشد . انسانی‌ بر انسانی‌ دیگر فرمان نراند و در آن تعصب و خرافه جایی‌ نداشته باشد.